Çeşitli Bilgiler


Aşılama Takvimi

Köpek Aşılama protokolümüz, AAHA ( American Animal Hospital Association) 'nın aşı programı baz alınarak uygulanmaktadır. 

 

     Ana Aşılar

DHPP ( Distemper, Hepatitis, Parvovirus, Parainfluenza) ve Rabies aşıları tüm köpekler için tavsiye edilmektedir.

  DHPP

-Yavrular için 8,12,16 haftalık yaş

-Erişkinler için 2 doz, 3-4 hafta aralarla

-Son aşı tarihi baz alınarak 1.yıl tekrarı yapılır.

-Her yıl aynı tarihte tekrar dozlar yapılır.

 

Rabies

-İlk aşılama en erken 16. hafta dolduğunda yada daha sonra uygulanır.

-1.yıl tekararlanır.

-Her yıl aynı tarihte tekrar dozlar yapılır.

Not: Yurt dışında her 3 yılda bir tekrarlanması ön görülen bu aşılar, kuduz vakalarının halen sıklıkla görülmesi sebebiyle, yasa gereği ülkemizde her yıl yapılması mecburidir. 

     Ek Aşılalar

-Leptospira, Bordotella, Lyme ve Corona aşıları hayat şartları baz alınarak bazı köpeklere uygulanması tavsiye edilen aşılardır.

-İlk seri aşılama 2 doz 3-4 hafta aralıklarla uygulanmalıdır.

-Daha sonra her yıl tek doz olarak tekrar edilir.

 

-Yavru köpeklerin parvoya maruz kalma oranı ülkemizde çok yüksek olduğundan biz kliniğimizde yavru köpekler 5 haftalık olduklarında ilk karma aşılarını yapıyoruz. Karma aşı öncesinde yavru köpeğin kesinlikle iç ve dış parazit uygulamalarının yapılmış olması gerekmektedir. Karma aşı sonrası devam eden günlerde yavru köpeğin mevcut durumunu bakarak diğer aşıları (corona, bordotella, rabies vb.) koordine ediyoruz.

 

                                                                                           Petlantis Veteriner Polikliniği, 2009