Çeşitli Bilgiler


Kısırlaştırma

     Dişi veya erkek olan evcil hayvanınızı ameliyat ile kısırlaştırarak gebeliği, kızgınlık dönemi sorunlarını ve istenmeyen gebelik durumlarını önleyebilirsiniz. Bunlara ek olarak yapılan çalışmalar kısırlaştırma ameliyatının evcil hayvanların ortalama ömürlerini artırdığını göstermektedir.

     Yapılan araştırmalarda kısırlaştırılmamış dişi kedi ve köpeklerin meme tümörüne daha yatkın olduğu görülmüştür.

     Birinci kızgınlık devresi öncesi kısırlaştırılan dişi evcil canlılarda meme tümörü oluşma ihtimali  %1 den daha azdır. Birinci dönemden sonra kısırlaştırmada ise bu oran %25 civarındadır.

     Kısırlaştırılmamış yaşlı evcil hayvanlarda pyometra çok yaygındır ve hayati tehlike arz eder. Bu hastalık riski kısırlaştırma ile tamamen ortadan kalkar. Kısırlaştırma ile mastitis, yumurtalık kistleri, düşük yapma, doğum anomalileri tamamen ortadan kalkar.

     Yapılan araştırmalar kısırlaştırma sonrası kilo alımının %10 kadar arttığını göstermektedir. Bu durum kısırlaştırma sonrası aktivite azalmasına bağlanmaktadır. 

     Keskin koku alma duygusu dolayısıyla erkek köpek ve kediler kızgınlık döneminde olan dişilerin kokusunu alabilir. Bu durum da erkek kedi yada köpekler  huysuzluk yapar, agresifleşir ve kaçma eğiliminde olurlar. Eğer dışarıya bırakılırsa dişiye ulaşmak ister ve trafik kazası, diğer erkek canlılar ile kavga ihtimalleri artar.

     Her ne kadar gerekli eğitimleri verseniz bile erkek kedi ve köpekler kendi bölgelerini idrar ile belirlerler, kısırlaştırma erkeklerde uygunsuz idrar yapma ihtimalini ortadan kaldırır. 

     Kısırlaştırılmış evcil canlılar cinsiyetlerini kaybetmezler. Cinsiyet hormonları eseri miktarda böbrek üstü bezlerden de salgılandıklarından diğer canlılar sizin kedinizin yada köpeğinizin cinsiyetini bilebilirler.

     Çiftleşmemiş erkek evcil canlılarda prostat büyümesi ; sancı, kabızlık ve idrar yapmada zorlanmaya sebep olur. Prostat tümörü olasılığı vardır, diğer ekek canlılar ile kavga nedeniyle ciddi sakatlanma ihtimali vardır.

     Kedilerde Feline Luemia ve Feline İmmunodefieiency Virus (AİDS) kavga ve çiftleşme dolayısıyla diğer taşıyıcı bir hayvandan sizin kedi yada köpeğinize geçebilir.

     Eğer hayvan üretmeye niyetiniz yoksa küçük dostlarınızı kısırlaştırmak ona yapacağınız en iyi iyiliklerden biridir.

 

                                                                                Petlantis Veteriner Polikliniği, 2009